4Sžr/7/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Mária Janušová, CSc. a spol.
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR