4Sžr/66/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.04.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Vladimír Magula a spol.
c/a
Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor