4Sžr/53/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Poltár
T zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania