4Sžr/44/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Senica