4Sžr/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.03.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Spišská Nová Ves

Termín zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania.