4Sžr/2,3/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.09.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Marianna Reiffová


Účastníci:
Ing. Monika Ursínyová
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici a spol.