4Sžr/18/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.06.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Levice

Termín zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania