4Sžp/6/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.02.2015 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
MAVEBA s.r.o. Hanušovce nad Topľou
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava