4Sžo/7/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.09.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Zoltán Borič
c/a
Generálny štáb ozbrojených síl SR