4Sžo/64/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.06.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
SUBEROLA s.r.o. - predtým LEIMPORT s.r.o.
c/a
Ústredný inšpektorát SOI