4Sžo/6/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Ing. Michal Porubän
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI Žilina