4Sžo/61/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.03.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.

Členovia senátu:


Účastníci:
Juraj Oláh
c/a
Centrum právnej pomoci