4Sžo/50/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Ing. Peter Ďuračka
c/a
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave a spol.

Termín vyhlásenia z 11.12.2012 presunutý na 13.12.2012