4Sžo/48/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.03.2016 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
A.L.K. Humenné, s.r.o.
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR