4Sžo/47/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ida Hanzelová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Erik Huszthy
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach