4Sžo/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Zemková, PhD.


Účastníci:
TESCO STORES SR, a.s.
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR