4Sžo/39/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.01.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Pohotovosť, s.r.o.
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie