4Sžo/38/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2014 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
K.P.KOV s.r.o. Košice
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava