4Sžo/38/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
PIENSTAV, a.s.
c/a
Národný inšpektorát práce