4Sžo/36/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.10.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Anna Večerová
c/a
Centrum právnej pomoci, Kancelária Hlohovec