4Sžo/36/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.06.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Róbert Szalay
c/a
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto