4Sžo/34/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.04.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
c/a
Pamiatkový úrad SR