4Sžo/32/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.04.2017 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Marián Wallner
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát