4Sžo/3/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská


Účastníci:
SZZ Základná organizácia 05-07 Pohraničník
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov