4Sžo/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.03.2014 12:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Ing. Vladimír Ledecký
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR