4Sžo/31/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.03.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Marián Zorko
c/a
Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre