4Sžo/29/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.04.2017 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR