4Sžo/25/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.03.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ján Mikloš
c/a
Národný inšpektorát práce