4Sžo/25/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.03.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Ing. Ladislav Šindler
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín zrušený