4Sžo/23/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.09.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu:


Účastníci:
CK INTER- NESK s.r.o. Pezinok
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia