4Sžo/21/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Mgr. Ivan Špánik
c/a
Ministerstvo vnútra SR