4Sžo/161/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2016 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK, OZ
c/a
Finančné riaditeľstvo SR