4Sžo/14/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Ján Suja
c/a
Generálny štáb ozbrojených síl SR Bratislava