4Sžo/13/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Peter Kubička
c/a
Mesto Čadca