4Sžo/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Zemková, PhD.


Účastníci:
Juraj Kobza - KAMEA
c/a
Úrad na ochranu osobných údajov a spol.