4Sžnz/5/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 02.02.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR