4Sžk/12/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.01.2018 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Stanislav Baráth a spol.
c/a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR