4Sžk/11/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Vladimír Macík
c/a
Ústav pre výkon trestu odňatia slobody Ružomberok