4Sži/43/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.05.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
JUDr. Vladimír Janíček, LL.M
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR