4Sžfk/3/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.01.2018 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová

Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
GES Slovakia s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR