4Sžf/90/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Nora Halmová


Účastníci:
BENC, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR