4Sžf/84/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
UP LINE, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR