4Sžf/67/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Obec Korunková
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie