4Sžf/65/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Roman Gašpar a spol.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR