4Sžf/61/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Resienauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Blažej Janovec
c/a
Finančné riaditeľstvo SR

TERMÍN ZRUŠENÝ