4Sžf/5/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská


Účastníci:
GIBALEX, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR