4Sžf/5/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.04.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Milana Morava


Účastníci:
Peter Varáček
c/a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví