4Sžf/5/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.06.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. František Sucharda
c/a
Daňové riaditeľstvo SR