4Sžf/5/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu:


Účastníci:
Pavol Nutta
c/a
Daňové riaditeľstvo SR