4Sžf/51/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.05.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská


Účastníci:
DHL Logistics (Slovakia), s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR